Понеделник - Петък - 9:00 - 16:00

Партньори

 
Сдружение за развитие на Българското здравеопазване

CRBZ logoНашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.

Нашата мисия е да осигурим правото на пациентите и обществото да водят политики и програми за промени в здравната и социалната система повлияващи живота, здравето и равнопоставеността на хората с различни заболявания.Осигуряване на достъпна за всички пациенти висококачествена, безопасна и равнопоставена здравна и социална среда. Поставяне на пациента в центъра на системата на здравеопазването. Ангажиране и въвличане на пациента като равностоен партньор в разговора, политиките и решенията в областта на здравеопазването. Намаляване на неравенствата и несправедливостта.Ние от Сдружение за Развитие на Българското Здравеопазване вярваме, че пациента има ценна и съществена роля в разговора за здравеопазване и процеса на взимане на решения в България. Вярваме, че гласът на пациента отразява и представлява реалността за заболяванията, тяхното лечение и очаквания от системата на здравеопазване.

Вярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита. 

Вярваме, че пациента трябва да бъде поставен в центъра на здравеопазването. Това може да стане само, ако се чува неговия глас, а мнението му се зачита.Ние сме убедени, че добрите решения за здравната система могат да бъдат постигнати, чрез диалог и сътрудничество с лекари, зъболекари, фармацевти и всички медицински професионалисти. Водещо в нашето отношение към политиката и здравните власти е здравословното недоверие. Готови да обсъдим всеки аргумент, защото освен представители на пациентите сме и отговорни граждани.Ние ще бъдем гласът на пациентите без оглед на техните заболявания, имуществено положение, географски, етически или всякакъв друг отличителен признак.

Дара хелп

dara logo stickyМисията ни е да поставим в центъра на нашата грижа пациента с онкологично заболяване. Грижата, която целим да предоставим е насочена не само към лечението на самото заболяване, но да помогнем пациента и неговите близки да преодолеят и емоционалните трудности, които съпътстват диагнозата.

Нашият екип от професионалисти развива индивидуален подход за всеки пациент с онкологично заболяване и неговите близки, с цел подпомагане запазването на качеството му на живот и ежедневните активности. Стараем се да бъдем доверени партньори в решенията, които взимаме през погледа на пациента.

Да улесним пациента и неговите близки в терапевтичните и социалните аспекти в борбата с рака. Да подпомогнем постигането на по-добри терапевтични резултати и запазването на качеството на живот.

Нашият високо квалифициран и мотивиран екип  ще Ви помага чрез своята експертиза и познания по-лесно да преминавате през различните етапи на заболяването Ви. Посветени сме да ви партнираме  и подкрепяме за преодоляване на емоционалните и социалните трудности съпътстващи заболяването.

Организация на пациентите с ревматологични заболявания

oprzbОрганизацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ) е създадена през 2010 г. Основната цел на сдружението е да оказва подкрепа на хората, страдащи от такива заболявания, да работи в посока осигуряване на достъп до съвременно лечение, ранна диагностика, рехабилитация.
На този етап основната и дейност е свързана с провеждане на семинари и мероприятия, с които да се повиши информираността сред пациентите, както и сред обществото относно проблемите, с които се сблъскват хората с ревматични заболявания; провеждане на кръгли маси и пресконференции по основни проблеми свързани с достъп до лечение, рехабилитация и социална интеграция на хората с ревматични заболявания в България. 
Организацията представлява пациентите на България в Европейската лига за борба с ревматизма (European League Against Rheumatism – EULAR) и е сред учредителите на АГОРА (обединение на неправителствени организации на хора с ревматични заболявания от Южна Европа).
Организацията на пациентите с ревматологични заболявания поддържа постоянен контакт с хората, страдащи от ревматични заболявания в България чрез групите си в социалните мрежи, където се предоставя ежедневна информация и съдействие по различни проблеми.

 Пациентски организации Заедно с теб

zaedno stebЦели на организацията:
1. Иницииране и участие в обществени дебати, както и диалог с институциите във връзка с  утвърждаване на участието на гражданите в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
2. Да се въведе на принципът за равноправно партньорство между институциите, организациите на медицинските специалисти, сдружения на пациенти когато се  изработват  и приемат  стратегии, критерии и норми, политики и практики в здравната система.
3. Въвеждане  и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с обществото, институциите и медиите.
4. Подпомагане  подобряването на нормативната уредба с равиване  на  гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването чрез активно  участие в подготовката  на проекти за изменения и допълнения в нормативните актове,които са  свързани със  социалната и здравна политика на държавата.
5. осъществяване на  връзка между гражданското общество и институциите в държавата  относно проблемите, които са свързани с утвърждаването на гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
6. Предлагане на  независима експертна оценка относно  състоянието на проблемите, които са  свързани с  утвърждаването  на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.
7. Информиране на  обществото по въпросите, които касаят развитието   на гражданското участие в управлението и контрола на системата на здравеопазването.
8. Активно подпомагане на  диалога между здравните специалисти и пациентите с цел  подобряване на достъпа до своевременна  медицинска помощ, пропагандиране на  профилактиката на заболяванията, грижа за подобряването  на обществените нагласи относно  професионализма на българския лекар.